Echogeleide piriformis infiltratie

Wat?

Het piriformis syndroom of het piriformis entrapment syndroom wordt voornamelijk gekenmerkt door een stekende pijn in de bilregio. Dit ontstaat doordat een grote zenuw (nervus ischiadicus) die vanuit de onderrug via de bil naar het been toe loopt geïrriteerd raakt. Deze zenuw loopt in de bilregio tussen meerdere diep gelegen bilspieren, waarvan de piriformis spier er één is.

Een anatomische afwijking bv. verkorte piriformisspier, zwelling of verhoogde spierspanning kunnen aanleiding geven tot prikkeling van de nervus ischiadus.

Meestal ontstaat er een diepe drukkende pijn midden op de bil. Soms is er een uitstralende pijn naar de heup en/of de achterzijde van het been. De pijn kan intenser zijn bij zitten, fietsen of hardlopen.

Verloop

In eerste instantie zal de behandeling conservatief zijn. Medicatie in combinatie met fysiotherapie. Het doel van de fysiotherapie is meer vrije ruimte te creëren rond de nervus ischiadicus, door middel van stretchoefeningen om de spierspanning van de piriformis te verminderen.

Indien conservatieve behandeling onvoldoende beterschap oplevert kan een infiltratie gebeuren. Tijdens de infiltratie ligt u in buiklig op de behandeltafel, de vitale parameters (bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed) worden gemonitord. Vooraf zal een infuus worden geplaatst zodat er indien nodig snel medicatie kan worden toegediend. Een naald zal worden ingebracht en onder geleide van echografie zal de naald in de piriformisspier worden opgevoerd en de exacte plaats van inspuiting worden bepaald. Er zal een mengsel van een lokaal verdovend middel en cortisone worden geïnjecteerd.

Na de behandeling wordt u nog minstens 30 minuten gemonitord.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn een bloeddrukval ten gevolge van een stressreactie van het lichaam. Een bloeduitstorting ter hoogte van de prikplaats en reactie op de toegediende cortisone. Het is mogelijk dat u de dag van de behandeling een verdoofd gevoel in het been en de bilregio heeft. U dient hierdoor steeds een begeleider en chauffeur te voorzien.

Indien deze behandeling een gunstig effect heeft kan een vervolgbehandeling gebeuren.