WELKOM

Scroll naar beneden voor meer informatie over ons pijncentrum en de verschillende behandelingen.

Wilt u een afspraak maken?

WELKOM

Over de website

Het pijncentrum van het Algemeen Ziekenhuis Rivierenland is een, door de overheid erkend, multidisciplinair pijncentrum. We zijn gelegen te Bornem. Onze gespecialiseerde pijnartsen richten zich op de behandeling van patiënten met een chronische pijnproblematiek. Onze betrachting is om de pijn langdurig en efficiënt te verlichten en de levenskwaliteit van onze patiënten te verhogen. We doen dit op een holistische wijze waarbij we vooruitstrevende interventionele en medicamenteuze behandelingen combineren met fysiotherapie en psychologische begeleiding. Chronische pijn is een complexe problematiek dat zowel lichamelijke, psychische als sociale factoren omvat. Onze behandelingen focussen zich dan ook op elk van deze aspecten. We werken dan ook samen met erkende psychologen, ergotherapeuten, kinesisten en sociaal medewerkers. In ons pijncentrum werken we steeds behandelingen uit op maat van jouw pijnprobleem. Aarzel niet om ons te contacteren om te bekijken hoe we jou kunnen verder helpen.

Begrijpen hoe een pijnprobleem in elkaar zit maakt ruimte voor de volgende stap; namelijk de pijnbeleving minder allesoverheersend maken. We organiseren daarom regelmatig infosessies voor zowel patiënten als hun nabije omgeving. Je bent van harte welkom om hieraan deel te nemen! Kijk snel op onze pagina ‘Nieuws’.

the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow

Opstart groepsessies

Een nieuw schooljaar wil zeggen terug opstart van de groepssessies beweging en ademhaling!

Doelgroep: patiënten met chronische pijnklachten die in behandeling waren binnen het multidisciplinair pijncentrum Bornem. Vermits u in behandeling bent/was binnen ons MPC zijn de sessies gratis

Doel: laagdrempelige en toegankelijke manier om te bewegen en te ontspannen. Bewegen zorgt voor spieropbouw, meer energie, betere cognitie, verbeterde cardiorespiratoire conditie en betere pijncoping. Het is een combinatie van lichte cardiotraining, spierversteviging en ademhalingsoefeningen. Dit in een kleine groep aangepast aan uw individueel pijnpatroon.

Praktisch

De sessies gaan door op woensdag van 18u tot 19u in het MPC Bornem, Kasteelstraat 23, 2880 Bornem, route 162.

Bij mooi weer gaan we naar buiten. Draag soepele kledij en sportieve schoenen.

Water is te verkrijgen op het pijncentrum, breng eventueel een drinkfles mee dan kan je deze bij ons vullen.

U hoeft zelf geen materialen mee te nemen, de dag zelf stuurt Sabrina De Borgher u nog een mail met praktische richtlijnen.

Data

September 2023 (steeds van 18u-19u)

 • Woensdag 6/9
 • Woensdag 13/9
 • Woensdag 20/9
 • Woensdag 27/9

Oktober 2023 (steeds van 18u-19u)

 • Woensdag 4/10
 • Woensdag 11/10
 • Woensdag 18/10
 • Woensdag 25/10

Opgelet: verplicht in te schrijven, dit kan via het pijnsecretariaat op het nummer 03 890 5923 (weekdagen van 8u tot 17u) of via Sabrina.De.Borgher@azr.be. Wenst u zich in te schrijven voor meerdere sessies gelieve dit te vermelden. De sessies gaan niet door bij te weinig deelnemers. Gelieve de dag zelf je mailbox in het oog te houden.

Over ons

Het multidisciplinair pijncentrum AZ Rivierenland bestaat uit een team van gespecialiseerde pijnartsen, verpleegkundigen, psychologen en fysiotherapeuten die dag in dag uit klaar staan om u te begeleiden. We voorzien steeds een behandeling op maat. Elke chronische pijnproblematiek is immers uniek en vraagt een persoonlijke, geïndivualiseerde aanpak. We werken hierbij steeds vanuit het biopsychosociaal model waarbij we u, als patiënt, steeds centraal stellen. We kijken dus steeds naar élk aspect van uw pijnproblematiek en we zoeken samen naar een oplossing voor uw pijnproblematiek. In onze behandelingsstrategieën streven we steeds naar een verbetering van uw functionaliteit én levenskwaliteit door een langdurige pijnvermindering na te streven.

Wat is pijn?

Pijn, in eerste instantie een alarmsignaal

Pijn waarschuwt je bij een probleem in het lichaam of bij (dreigende) weefselschade, zodat er gepast op gereageerd kan worden. Het voelen van pijn is echter meer dan het doorgeven van een pijnsignaal, pijn heeft ook te maken met emoties en gedachten. Dit wordt ‘pijnbeleving’ genoemd. Pijn is dus persoonlijk!

Als de pijn blijft

Wanneer pijn langer aanhoudt, kunnen de pijnzenuwbanen meer gevoelig worden. Die grotere gevoeligheid kan ervoor zorgen dat de pijn blijft bestaan nadat de oorspronkelijke weefselschade is verdwenen. In dat geval spreken we van chronische pijn. Onderzoeken kunnen soms geen oorzaak van de chronische pijn aantonen. Chronische pijn heeft vaak een grote impact op jouw dagelijkse activiteiten.

1e bezoek aan ons pijncentrum?

Zorg zeker dat je de volgende documenten meeneemt:

 • Identiteitskaart
 • Verwijsbrief van huisarts of gespecialiseerd arts
 • Medicatielijst
 • Lijst gekende allergieën
 • Recente beeldvorming
 • Ingevulde pijnvragenlijst ( klik hier om te downloaden)

Verwittig ons steeds als je bloedverdunners neemt, zwanger bent of op de dag van de behandeling koorts hebt of antibiotica neemt!

Wij vinden het belangrijk dat je als patiënt goed geïnformeerd wordt. Neem de door ons aan jou bezorgde infobrochure (via website, mail, post, …) steeds door en contacteer ons bij vragen.

Al onze behandelingen worden uitgevoerd door een anesthesist met een bijzondere bekwaamheid in de algologie. De behandelingen vinden ambulant plaats in ons dagziekenhuis en u hoeft niet nuchter te zijn, tenzij anders vermeld. Het is van belang een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. Na de behandeling mag u niet zelf autorijden.

Onze pijnartsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven. Geldigheidstermijnen van infiltraties wijzigen regelmatig. Bij het maken van afspraken kijken wij steeds na of je in aanmerking komt voor terugbetaling. Een indicatie van de kostprijs van een behandeling op het pijncentrum kan steeds opgevraagd worden aan het secretariaat.

Behandelingen

Behandelingen

In ons pijncentrum kan je terecht voor de behandeling van diverse vormen van pijn. Van al onze behandelingen is bewezen dat ze optimale resultaten leveren (evidence-based). Hierbij volgen wij de nationale en internationale richtlijnen. Je kan in het pijncentrum terecht voor advies, medicamenteuze begeleiding, invasieve behandelingen met behulp van röntgenstraling of echografie of voor een multidisciplinair begeleidingstraject. Wij hebben informatiebrochures over allerlei pijnsyndroom zoals CRPS (Chronic Regional Pain Syndrome) en lage rugpijn. Je vindt ze hier (link).

Wil je weten of wij een specifieke behandeling aanbieden, neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Een behandeling op het pijncentrum is vaak een schakel in een ruimer proces. Wij werken nauw samen met fysiotherapeuten, psychologen, neurologen, revalidatieartsen, neurochirurgen ... Indien nodig leggen wij contacten met artsen en paramedici van andere disciplines en met jouw huisarts.

Interventionele behandelingen

Wij vinden het belangrijk dat je als patiënt goed geïnformeerd wordt. Neem de door ons aan jou bezorgde infobrochure (via website, mail, post, …) steeds door en contacteer ons bij vragen. Op deze website vind je ook heel wat informatie terug.

Al onze behandelingen worden uitgevoerd door een anesthesist met een bijzondere bekwaamheid in de algologie.

Waar moet u op letten voordat u een behandeling in ons pijncentrum kan krijgen?
 • Zwangerschap
  Indien u zwanger bent, dan dient u dit steeds te melden aan uw behandelende arts. U kan dan ook bepaalde behandelingen niet ondergaan, aangezien u niet kan worden blootgesteld aan RX-stralen.
  Bloodstelling aan RX-stralen Bij de meeste procedures op het pijncentrum wordt er vaak in beperkte mate gebruik gemaakt van beeldvorming met röntgenstralen. Dit verhoogt de veiligheid van de procedure en voorkomt complicaties. De hoeveelheid straling hangt af van de moeilijkheidsgraad van de procedure. De hoeveelheid röntgenstralen is zo gering dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere behandelingen hebt ondergaan. Desalniettemin, werken we steeds volgens het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable-principe).
 • Ziekte of koorts
  Bent u ziek of maakt u koorts, dan dient u dit steeds te melden aan uw behandelende pijnarts. Er zal, samen met u, besproken worden of de behandeling al dan niet kan doorgaan.
 • Allergie
  Indien u bent overgevoelig voor bepaalde producten (vb. jodium, latex, pleisters, contraststoffen of verdovingsmedicatie …), dan dient u dit steeds te melden.
 • Bloedverdunners
  Indien u bloedverdunners (vb. Plavix®, Ticlid®, Efient®, Eliquis®, Xarelto®, Pradaxa®, Marcoumar®, Sintrom®, Brilique®, aspirine, Asaflow®, Clexane® ...) dan dient u dit steeds vooraf te melden. Om ongewenste bloedingen tijdens en na uw behandeling te voorkomen kan er door de pijnspecialist beslist worden of/en wanneer u die medicatie moet stoppen en/of de stolling moet gecontroleerd worden. Het is erg belangrijk dat u zich goed aan deze afspraak houdt!
 • Pacemaker, ICD of neurostimulator
  Vermeld steeds bij uw opname dat u een neurostimulator, ICD of een pacemaker hebt.
Hoe moet u zich voorbereiden op een behandeling?
 • De meeste van onze behandelingen gebeuren in dagziekenhuis. U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen.
 • Voor de meeste van onze behandelingen dient u niet nuchter te zijn. Indien u wel nuchter dient te zijn, dan zal dit steeds vooraf worden vermeld. U mag geneesmiddelen, behalve bepaalde bloedverdunners, steeds verder innemen. Neemt u bloedverdunners? Vraag dan steeds vooraf advies aan uw behandelende pijnarts.
 • De verpleegkundige begeleidt u voor en na de behandeling. Wees voorzichtig dat u niet valt tijdens uw verblijf.
 • Zorg dat iemand u naar huis begeleidt, want u mag gedurende 24 uur niet zelf met de wagen rijden
 • Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ‘s avonds verwijderen. U kunt dan weer douchen en baden.
 • Wanneer u naar huis gaat, krijgt u steeds een brief mee voor een nieuwe afspraak. Uw huisarts of verwijzende arts wordt steeds elektronisch op de hoogte gesteld van uw behandeling.

Meer weten?

 • Radiofrequente behandeling van ganglion sfenopalatinum Meer info
 • Rhizolyse C2 Meer info
 • Radiofrequente behandeling van het ganglion stellatum Meer info
 • Epidurale cervicale therapeutische infiltratie Meer info
 • Gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling Meer info
 • Radiofrequente ablatie van de facetgewrichten Meer info
 • Echogeleide behandelingen perifere zenuw o.a. n. occipitalis
 • Epidurale thoracale therapeutische infiltratie
 • Radiofrequente ablatie van de facetgewrichten Meer info
 • Gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling Meer info
 • Echogeleide behandelingen perifere zenuw
 • Imparinfiltratie
 • Sympathectomie of gepulseerde radiofrequente sympathicusbehandeling
 • Plexusbehandelingen (coeliacus/hypogastricus) Meer info
 • Transforaminale lumbale epidurale infiltratie Meer info
 • Radiofrequente ablatie van de facetgewrichten Meer info
 • Gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling Meer info
 • Echogeleide piriformis infiltratie Meer info
 • Sacro-iliacale gewrichtsbehandeling Meer info
 • Echogeleide behandelingen perifere zenuw Meer info

Voor zorgverleners

Beste collega, welkom op onze website. Samen met u én de patiënt gaan wij graag op zoek naar de meest ideale oplossing voor elke pijnproblematiek. Wij staan u dan ook graag bij met raad en daad. U kan ons steeds telefonisch of per mail contacteren voor advies. We trachten onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. We streven ernaar om elke patiënt binnen de 2 à 3 weken een afspraak te geven. Indien het een urgente doorverwijzing betreft, dan kun u, als zorgverleners, ons hiervoor persoonlijk contacteren. Onze verpleegkundigen staan u graag te woord.

Team

Maak kennis met ons fantastische team!

We werken, als multidisciplinair pijncentrum, samen met tal van andere arts-specialisten en paramedici. Zo werken we op regelmatige basis samen met de neurologen, de revalidatieartsen, de psychiaters en de neurochirurgen. Ook qua paramedische omkadering staat er een fantastisch team van psychologen, ergotherapeuten, kinesisten, sociaal medewerkers... dag in dag uit klaar om u met de beste zorgen te omringen.

Nieuws

Het is belangrijk om te begrijpen wat pijn is, waarom u pijn hebt en wat de oorzaak van uw pijn is. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat, als u meer over pijn weet, er een betere kans op herstel en acceptatie is.

We organiseren daarom regelmatig infosessies voor zowel onze patiënten als hun nabije omgeving om antwoorden te vinden op een aantal van deze vragen. Je bent van harte welkom om hieraan deel te nemen!

Schouderpijn? Kniepijn?

Vanaf 2024 bieden we ook radiofrequente behandelingen van het knie- en schoudergewricht aan.

Wat met pijnmedicatie tijdens en na jouw opname?

De pijnbeleving van onze patiënten is belangrijk. Daarom starten we in oktober met een enquête rond pijn. Wat vind je - als patiënt - van ons pijnbeleid? Wens je graag bijkomende pijnstilling? Ervaar je bijwerkingen? … Zeg het ons! We willen het graag weten.

We willen jou ook graag informeren over het juiste gebruik van pijnmedicatie, wanneer je deze moet nemen en wanneer je kan stoppen. Na een operatie moet pijn goed behandeld worden: dit verkleint immers het risico op aanhoudende pijnklachten. Anderzijds hebben pijnstillers ook bijwerkingen - vooral op langere termijn. Op tijd en met de juiste begeleiding pijnmedicatie stoppen is dus zeer belangrijk.

Download hier onze brochure

Wie heeft er wel eens lage rugpijn? Waar zijn die handjes?!

Klopt! Tot 90% van de volwassen Westerse bevolking rapporteert minimaal één episode van lage rugpijn te hebben doorgemaakt. Redenen genoeg om er enkele uurtjes van onze zaterdagvoormiddag aan te besteden.

Als afsluiter van de #weekvandepijn organiseerde het AZ Rivierenland een interessant symposium waarin alle facetten (wat is pijn, hoe werkt de rugschool, is operatie een optie...) van deze problematiek aan bod kwamen.

Aanhoudende nek- of rugpijn? Infiltratie, operatie, medicatie... niets helpt!

Het multidisciplinair pijncentrum AZ Rivierenland start dit jaar met een nieuwe therapie voor mensen met aanhoudende nek- of rugpijn. Sommige patiënten blijven met pijn zitten ondanks een operatie, een infiltratie of een behandeling met medicatie. Voor deze patiënten kan een behandeling met een neurostimulator soms een oplossing bieden. Pijnspecialist dr. Ellen Thys legt uit wat zulke behandeling inhoudt.

Download dit artikel

Begrijp de pijn (NL)

Nederlandse vertaling van de video "Understanding Pain and learn what to do about it in less than 5 minutes".

Bekijk op Youtube

Adres & kaart

Multidisciplinair Pijncentrum AZ Rivierenland
Campus Bornem

Kasteelstraat 23
2880 Bornem

Bereikbaar met de auto en fiets. Parkeerplaats rechts van de praktijk, in de omliggende straten met parkeerschijf.

Contacteer ons

Wij werken steeds op afspraak. Raadplegingen en behandelingen kunnen telefonisch gepland worden op het nummer 03 890 59 23 en dit elke werkdag van 08:00u tot 17:00u. Je kan ook een mailtje sturen naar pijncentrum.secretariaat@azr.be.

In vele situaties is het nodig dat je eerst op raadpleging komt. Tijdens deze raadpleging heb je een gesprek met een pijnverpleegkundige en de pijnarts. We vragen jou ter voorbereiding het verwijsbriefje, een volledige medicatielijst, de reeds genomen beeldvorming en de ingevulde vragenlijst ( klik hier om te downloaden) mee te brengen. Je krijgt dan mondelinge en schriftelijke uitleg over de voor jou opgestelde behandeling.