Onze behandelingen

Ergotherapie

Wat?

Binnen ons pijncentrum proberen we met een multidisciplinaire aanpak een antwoord te bieden op jouw pijn. Dit betekent dat zowel algologen (pijnspecialisten), pijnverpleegkundigen, pijnpsychologen, een sociaal verpleegkundige en een ergotherapeut deel uitmaken van ons pijnteam. Op die manier streven we naar een totaalaanpak van jouw pijnprobleem, met aandacht voor de impact van langdurige pijn op je dagelijks leven. Een kennismakingsgesprek bij de ergotherapeut kan geadviseerd worden. Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen.

Voor mensen met chronische pijn biedt de ergotherapeut advies en begeleiding om grip te krijgen en houden op de klachten in het dagelijks leven. De ergotherapeut ondersteunt bij het vinden van een balans in belasting en belastbaarheid en het omgaan met de klachten. Ook adviseert de ergotherapeut op het gebied van ergonomie zodat dagelijkse activiteiten weer beter uit te voeren zijn.