Gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling

Wat?

Bij een gepulseerde radiofrequente zenuwbehandeling (PRF- behandeling) wordt met gepulseerde radiofrequente stroom een warmte opgewekt ter hoogte van de zenuwwortel. Deze warmte werkt in op de zenuw waardoor deze van gedrag verandert en de chronische pijnprikkel het centraal zenuwstelsel minder goed kan bereiken. Hierdoor kan de pijn minder gevoeld worden. Deze behandeling kan toegepast worden ter hoogte van de nek,midden- alsook onderrug. Het betreft een behandeling in kader van chronische zenuwpijn. Dit betekent dat klassieke medicatie, zoals bv. cortisone, minder nut heeft bij het bestrijden van de pijn.

De PRF-behandeling wordt pas uitgevoerd nadat er eerst een duidelijke (tijdelijke) pijnverbetering optreedt na een proefbehandeling (diagnostische wortelinfiltratie/testinfiltratie). De stroombehandeling dient dan steeds binnen de 3 maanden na de proefinfiltratie te worden verricht.

Indicatie

Uitstralende zenuwpijn

 • naar de armen
 • naar borst- en buikstreek
 • naar de benen

Verloop

Voor de behandeling (bij het maken van de afspraak)

Je moet zeker vermelden:

 • Inname van bloedverdunners: in functie van het type dienen deze al dan niet gestaakt of vervangen te worden
 • Eventuele zwangerschap of vermoeden ervan
 • Allergie
Op de dag van de behandeling

Je mag vooraf eten/drinken/jouw medicatie innemen (met uitzondering van bepaalde bloedverdunners).Je dient een begeleider/chauffeur te voorzien voor jouw vervoer naar huis na de behandeling. Breng steeds je verwijsbrief, relevante medische documenten/beeldvorming (RX, CT, MRI…) mee en een lijstje van jouw huidige medicatie.

Gezien het een daghospitalisatie betreft, dien je hiervoor je kaart of nodige papieren mee te brengen. Geïnformeerde toestemming: er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten en jouw akkoord met onze veiligheidsvoorwaarden (o.a. geen voertuig besturen na de behandeling).

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum op route 162. U zal vermoedelijk een tweetal uurtjes in het dagziekenhuis verblijven. Bij aankomst krijgt u een zetelbed toegewezen en mag u een operatiehemdje aantrekken. De verpleegkundige zal bij u een infuus aanbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht.

Er zal u gevraagd worden om op de buik te liggen op de behandelingstafel. Uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed worden gecontroleerd. Met behulp van röntgenstralen wordt de juiste plaats bepaald en met een stift gemarkeerd op de huid. Na de lokale verdoving plaatst de arts naalden ter hoogte van de betrokken zenuwwortel(s).

Bij een diagnostische wortelinfiltratie wordt er een kortwerkende verdoving toegediend vlakbij de betrokken zenuwwortel(s). De lokale verdoving blokkeert tijdelijk de geleiding van pijnprikkels door diezelfde wortel. Indien je 30 minuten na de infiltratie gedurende een korte periode duidelijk minder pijn ervaart, is dit een positief testresultaat. Er zal een afspraak gemaakt worden, op een andere dag, voor een gepulseerde radiofrequente wortel.

Enkele uren na de testinfiltratie is de lokale verdoving uitgewerkt en ervaar je dezelfde pijn als voor de infiltratie. Je mag een pijnstiller nemen.

Een gepulseerde radiofrequente wortel verloopt gelijkaardig. Na de lokale verdoving plaatst de arts de naald(en) ter hoogte van de betrokken zenuwwortel. Om de positie van de naald(en) te optimaliseren, wordt er een test gedaan waarbij we gebruik maken van zwakke elektrische stroom. We vragen je aan te geven wanneer je een tintelend, drukkend, warm of kloppend gevoel gewaarwordt. Wanneer de naald(en) op de juiste plaats staan, spuit de arts lokale verdoving in. Hierdoor zal je van de eigenlijke behandeling weinig tot niets voelen. Gedurende 4 minuten per naald wordt er een gepulseerde radiofrequente stroom toegediend, welke een warmte tot 42°C opwekt.

Na de infiltratie blijf je nog 30 minuten bij ons ter observatie. Jouw bloeddruk, hartslag, pijn verband worden gecontroleerd. Mogelijks kan er een verdoving van jouw been optreden. Dit effect is niet verontrustend en zal enkele uren na de infiltratie verdwenen zijn. De dag van de behandeling is het aangeraden geen belastende inspanningen uit te voeren. De dag na de infiltratie mag je alle werkzaamheden aanvatten.

Het effect van de stroombehandeling is niet onmiddellijk. Tot een 2tal weken na de behandeling kan er napijn optreden waarvoor je pijnstillers kan nemen. Het uiteindelijk effect van de behandeling is te beoordelen na 6-8 weken.

Mogelijke bijwerkingen

Complicaties komen zelden voor. Er zijn echter aan elke procedure risico’s en neveneffecten verbonden:

 • Tijdelijke pijn of gevoelsvermindering op de plaats van de inspuiting
 • Reactie op de lokale verdoving: daling van de bloeddruk, allergische symptomen
 • Een bloeding door het raken van een bloedvaatje, vormt geen probleem wanneer je geen bloedverdunners neemt of deze tijdelijk hebt stopgezet
 • Een kleine kans op infectie en zenuwbeschadiging
 • Bij infiltraties op thoracaal niveau kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong kan ontstaan. Een belangrijk symptoom is dat de patiënt kortademig wordt. In dit geval dient hij contact op te nemen.

Contacteer bij aanhoudend krachtsverlies, urineverlies en/of uitplasproblemen de dienst spoedgevallen.