Perifere zenuw infiltratie

Wat?

Deze behandeling wordt toegepast bij bepaalde (zenuw)pijnen waarbij de zone van pijngewaarwording kan worden toegeschreven aan één specifieke zenuw. Bij deze behandeling wordt een mengsel van lokale verdoving en cortisone ingespoten rondom de perifere zenuw om zo een pijnvermindering te bekomen.

De meest voorkomende te behandelen zenuwen en hun indicatie zijn:

 • N. Genicularis (anterieure kniepijn)
 • N. Occipitalis (occipitalis neuralgie)
 • N. Suprascapularis (schouderpijn)
 • N. Genitofemoralis (scrotale pijn)
 • N. Ilioinguinalis/Iliohypogastricus (lies- en buikwandpijn)
 • N. Cutaneus Femoris Lateralis (meralgia paresthetica)
 • N. Pudendus (pudendus neuralgie)

De infiltratie gebeurt onder geleide van echografie. De arts zal eerst met de echografie de te behandelen zone nauwkeurig bekijken en de te behandelen zenuw lokaliseren. Hierbij kan soms druk uitgeoefend worden. Dan wordt een naald opgeschoven onder geleide van de echografie tot vlakbij de te behandelen zenuw en wordt de medicatie ingespoten. Tijdens het inspuiten van de medicatie kan ook druk worden gevoeld. Dit is normaal.

De positie op de behandeltafel hangt af van de te behandelen zenuw. De te behandelen zone wordt steeds ontsmet om infectie te voorkomen. De vitale parameters (bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed) worden gemonitord. Vooraf zal een infuus worden geplaatst zodat er, indien nodig, snel medicatie kan worden toegediend.

Na de behandeling blijft u minstens 30 minuten ter observatie.

Indien u goed reageert op de behandeling met cortisone kan, in tweede tijd, de zenuw ook behandeld worden met gepulseerde radiofrequente stroom. Bij deze stroombehandeling worden de pijnsignalen afkomstig van de perifere zenuw onderbroken. Hiermee bekomen we vaak een meer langdurig pijnvermindering. De behandeling zelf is niet pijnlijk. We zullen de zenuw ook eerst verdoven. Deze twee behandelingen kunnen ook gecombineerd worden (medicatie + gepulseerde stroombehandeling).

Tips voor een goede voorbereiding

Voor de behandeling:

 • Bij inname van bloedverdunners moet je dit steeds op voorhand melden. Eventueel moet je deze medicatie een tijd voor de behandeling stoppen of vervangen door een ander geneesmiddel.
 • Verwittig bij een allergie voor jodium, ontsmettingsmiddelen, pleisters, contrast- of verdovingsmiddelen de verpleegkundige of arts.

Op de dag van de behandeling:

 • mag je eten en drinken
 • hoef je geen nachtkleed of toiletgerief mee te brengen
 • mag je jouw medicatie innemen, met uitzondering van bepaalde bloedverdunners
 • verwittig je het pijncentrum als je koorts hebt of ziek bent
 • dien je een chauffeur te voorzien voor jouw vervoer naar huis na de behandeling. Aangezien de pijnbehandeling tijdelijke krachts- en gevoelsvermindering of duizeligheid kan geven, mag je de dag van de behandeling geen voertuig besturen
 • breng je steeds een lijstje van jouw thuismedicatie mee.
 • Een behandeling op het pijncentrum is vaak opgenomen in de hospitalisatieverzekering als daghospitalisatie. Breng de nodige papieren of kaart mee.

Risico's en mogelijke neveneffecten

Mogelijke bijwerkingen van een perifere zenuwbehandeling zijn een bloeddrukval ten gevolge van een stressreactie van het lichaam, een bloeduitstorting of infectie ter hoogte van de prikplaats en een reactie op de toegediende cortisone. In zeer zeldzame gevallen kan zenuwschade ontstaan.

Afhankelijk van de plaats waar behandeld wordt kan soms een verdoofd gevoel in het been optreden. De arts zal u dit melden.

U kan zich ook duizelig voelen door de verdoving. U dient daarom steeds een begeleider en chauffeur te voorzien.

Wat te verwachten na de procedure

De pijnvermindering zal normaal gezien enkele dagen na de infiltratie optreden, in sommige gevallen kan dit tot 14 dagen duren vooraleer het pijndempend effect optreedt.

Indien er een kortstondig maar duidelijk gunstig pijnstillend effect is van de behandeling kan er een aanvullende gepulseerde radiofrequente stroombehandeling volgen. Het effect van deze aanvullende behandeling treedt pas na 6 à 8 weken op. Kort na de behandeling kan er kortstondig wat napijn optreden.

Alternatieven

Wanneer je, om welke reden ook, beslist af te zien van de geplande behandeling, raden wij je een eventuele combinatie van medicatie en revalidatie aan als alternatieve behandeling. We bespreken dit tijdens één van onze raadplegingen.

Kostprijs

Een echogeleide behandeling van een perifere zenuw is als geneeskundige verstrekking op dit moment niet opgenomen in de nomenclatuur. Er zal een bedrag aangerekend worden dat niet wordt terugbetaald. De arts zal dit steeds vooraf toelichten en met u bespreken op de raadpleging. Het is best dat u vooraf reeds contact opneemt met uw ziekteverzekering om de mogelijkheden tot een uitzonderlijke terugbetaling te bespreken.