Plexusbehandelingen (coeliacus/hypogastricus)

Wat?

De plexus coeliacus en hypogastricus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Het zenuwnetwerk speelt een belangrijke rol bij pijnklachten vanuit de ingewanden van de bovenbuik zoals pancreas, maag en lever. Een blokkade van dit zenuwnetwerk kan zorgen voor pijnvermindering en/of een afname van de dosering van sterke pijnstillers. We maken hierbij gebruik van radiofrequente stroom (RF), gepulseerde radiofrequente stroom (PRF) of de toediening van alcohol. Op die manier trachten we de pijngeleiding te veranderen of te blokkeren, zodat er uiteindelijk een pijnvermindering ontstaat.

Verloop

Tijdens uw afspraak op onze raadpleging werd u een behandeling ter hoogte van de plexus coeliacus of hypogastricus voorgesteld. U hebt tijdens deze consultatie reeds alle informatie gekregen over deze procedure en over de bijhorende sedatie. De voordelen, nadelen, alternatieven, kostprijs en relevante risico’s werden met u besproken. U dient nuchter te zijn voor deze procedure.

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar de afdeling waar u één nachtje zal verblijven. U mag een operatieschortje aandoen. Wanneer u aan de beurt bent, zal u naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum worden gebracht.

De verpleegkundige zal een infuus bij u inbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht. Er zal u gevraagd worden om op de buik te gaan liggen. We letten erop dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Uw hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte worden gecontroleerd. U krijgt tijdens de behandeling extra zuurstof toegediend via een neusbrilletje. Met behulp van RX-stralen wordt de juiste plaats gezocht en met een stift gemarkeerd op de huid. De huid t.h.v. deze regio wordt ontsmet. De pijnarts dient een lokale verdoving toe. Dit kan een kortdurend brandend gevoel geven. Vervolgens zal er een lichte sedatie (‘een roesje’) worden toegediend. De pijnarts plaatst, met behulp van RX-stralen, twee naalden nauwkeurig tot tegen de plexus coeliacus of hypogastricus. Met de hulp van contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naalden op de juiste positie staan. Staan de naalden op de juiste plaats, dan wordt het zenuwnetwerk behandeld met radiofrequente stroom of dienen we alcohol toe. Op die manier trachten we de pijngeleiding te veranderen of te blokkeren, zodat er uiteindelijk een pijnvermindering ontstaat.

De bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed worden gedurende één uur na de behandeling regelmatig gecontroleerd. Na een uurtje gaat u terug naar de afdeling. Uw bloeddruk zal nog regelmatig gecontroleerd worden. Deze kan, als gevolg van de behandeling, aan de lage kant zijn. De volgende dag komt de pijnarts u bezoeken. Wanneer u zich goed voelt, mag u naar huis. Het resultaat van de blokkade is pas na enkele dagen tot weken na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt er een goede pijnvermindering op en kan, in overleg met uw pijnarts, de pijnstillers worden afgebouwd. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden.

Mogelijke bijwerkingen

Alhoewel de pijnarts de behandeling zeer zorgvuldig uitvoert, bestaat er bij elke behandeling een zeer geringe kans op complicaties. Zo kan er een (tijdelijk) diarree, duizeligheid en een bloeduitstorting (blauwe plek) ter hoogte van de prikplaats, ontstaan. De blokkade gebeurt net onder de borstkas. Daardoor is er een klein risico op het aanprikken van de long met een klaplong als gevolg. Een RX-foto van de longen is dan ook soms nodig. In uiterst zeldzame gevallen kan er een allergisch reactie op de contraststof, een dwarslaesie (verlamming van de benen), bloed in de urine of schouderpijn optreden.