Psychologische begeleiding

Wat?

Binnen ons MPC (Multidisciplinair Pijncentrum) wordt het biopsychosociaal pijnmodel gehanteerd.

Chronische pijnklachten kunnen meestal niet alleen verklaard worden door lichamelijke aandoeningen en/of factoren. Het hebben van chronische pijnklachten gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het dagelijks functioneren en/of een verslechterde stemming en/of weinig steun en begrip vanuit de omgeving.

Chronische pijn gooit ons leven overhoop: dingen die vroeger heel banaal leken, vragen nu veel inspanning of lijken onmogelijk. Door dit te bespreken met de psycholoog kan u samen naar zo efficiënt mogelijke oplossingen zoeken. Een aantal factoren die invloed kunnen hebben op de pijn, zoals stress, worden aangekaart. Aan de hand van vragenlijsten wordt de impact van pijn beoordeeld en daarnaast wordt het onbegrip besproken dat chronische pijnpatiënten kunnen ervaren in hun omgeving. Het hoofddoel van een gesprek met de pijnpsycholoog is ‘opnieuw controle verwerven over het leven’.

Individuele sessies worden gepland. Groepsessies zijn mogelijk.