Radiofrequente behandeling van het ganglion sfenopalatinum

Wat?

Het ganglion sfenopalatinum is een zenuwknoop die aan de achterzijde van uw neus ligt. Deze zenuwknoop is medeverantwoordelijk voor bepaalde vormen van aangezichtspijn en hoofdpijn, zoals bijvoorbeeld bij clusterhoofdpijn (Horton neuralgie) of atypische aangezichtspijn.

Bij een behandeling van het ganglion sfenopalatinum wordt de pijngeleiding in de zenuwknoop onderbroken met behulp van radiofrequente stroom (RF) of gepulseerde radiofrequente stroom (PRF). Dit kan uw pijnklachten doen verminderen. Alleen de dunne vezels die verantwoordelijk zijn voor de doorgeleiding van de pijn naar de hersenen worden onderbroken, terwijl de dikke vezels intact blijven. Hierdoor verdwijnt in veel gevallen de pijn, maar de zenuwknoop behoudt wel zijn andere functies.

Verloop

Tijdens uw afspraak op onze raadpleging werd u een behandeling van het ganglion sfenopalatinum voorgesteld. U hebt tijdens deze consultatie reeds alle informatie gekregen over deze procedure en over de bijhorende sedatie. De voordelen, nadelen, alternatieven, kostprijs en relevante risico’s werden met u besproken. U dient nuchter te zijn voor deze procedure.

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum op route 162. U zal vermoedelijk drie à vier uur in het dagziekenhuis verblijven.

Bij aankomst krijgt u een zetelbed toegewezen en mag u een operatiehemdje aantrekken. De verpleegkundige zal een infuus bij u inbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht. Er zal u gevraagd worden om op de rug te gaan liggen op de behandelingstafel. We letten erop dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Uw hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte worden gecontroleerd. U krijgt tijdens de behandeling extra zuurstof toegediend via een neusbrilletje. Met behulp van RX-stralen wordt de juiste plaats gezocht en met een stift gemarkeerd op de huid. De huid t.h.v. deze regio wordt ontsmet. De pijnarts dient een lokale verdoving toe. Dit kan een kortdurend brandend gevoel geven. Vervolgens zal er een lichte sedatie (‘een roesje’) worden toegediend. De pijnarts plaats, met behulp van RX-stralen, een warmtegeleidende naald nauwkeurig tot tegen het ‘ganglion sfenopalatinum’. Hierna wordt een ‘teststroompje’ door de naald gestuurd. Hierdoor wordt er een tinteling in de neus of gehemelte opgewekt. De pijnarts zal u vragen hem te vertellen wanneer u dit begint te voelen. U moet niet wachten tot dit gevoel pijnlijk is. Op deze manier wordt de afstand tot de zenuwknoop bepaald. Staat de naald op de juiste plaats, dan wordt de zenuw behandeld met radiofrequente stroom. Dit gebeurt na toediening van plaatselijke verdoving en onder een lichte sedatie. U kan een bittere smaak in de mond krijgen doordat de plaatselijke verdoving in de keel loopt. Dit zijn normale verschijnselen waarover u zich geen zorgen moet maken.

De bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed worden gedurende één uur na de behandeling regelmatig gecontroleerd. Er zal tevens ijs tegen de wang geplaatst worden om een bloeduitstorting ter hoogte van de wang te beperken. U krijgt een tasje koffie, thee of een glas water te drinken. Na een uurtje wordt het infuus verwijderd. Wanneer u zich goed voelt, mag u naar huis. Er kan een napijn ter hoogte van de prikplaats optreden. Dit kan drie tot vier weken aanhouden. U mag hiervoor de klassieke pijnstillers nemen (vb. NSAID of paracetamol). Pas na zes tot acht weken kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. In principe komt u rond deze periode terug op raadpleging bij de pijnarts. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden.

Mogelijke bijwerkingen

Alhoewel de pijnarts de behandeling zeer zorgvuldig uitvoert, bestaat er bij elke behandeling een zeer geringe kans op complicaties. Zo kan er een tijdelijk doof gevoel zijn ter hoogte van het gehemelte, een tijdelijk krachtsverlies ter hoogte van de kaakspieren, een droog oog, een bloedneus en een bloeduitstorting (blauwe plek) ter hoogte van de prikplaats. Heel zelden kan er een allergische reactie op contraststof of een hersenvliesontsteking optreden. Hierbij ontstaat binnen een tijdsbestek van zes uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. In dat geval dient u contact op te nemen met het multidisciplinair pijncentrum of met uw huisarts.