Onze behandelingen

Rhizolyse C2

Wat?

De C2-zenuwwortel bezenuwt enkele spieren in de hals en zorgen voor het gevoel ter hoogte van het achterhoofd en de hals. De nervus occipitalis major vertrekt vanuit deze C2-zenuw. Er bestaat ook een verbinding met de trigeminuszenuw. Bij de aanwezigheid van clusterhoofdpijn of een occipitalisneuralgie kan een behandeling van deze zenuwwortel worden voorgesteld. Door middel van een gepulseerde radiofrequente stroombehandeling trachten we de geleiding over deze zenuw te veranderen waardoor er een pijnvermindering optreedt. Deze behandeling zal alleen maar plaatsvinden indien er een kortdurende maar significante pijnvermindering optrad tijdens een eerder uitgevoerde proefinfiltratie.

Verloop

Tijdens uw afspraak op onze raadpleging werd u een gepulseerde radiofrequente (PRF) behandeling ter hoogte van de C2-zenuwwortel voorgesteld. U hebt tijdens deze consultatie reeds alle informatie gekregen over deze procedure. De voordelen, nadelen, alternatieven, kostprijs en relevante risico’s werden met u besproken. U dient niet nuchter te zijn voor deze procedure.

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum op route 162. U zal vermoedelijk een uurtje in het dagziekenhuis verblijven.

Een behandeling van de zenuwwortel C2 start steeds met een diagnostische wortelinfiltratie. Dit is een testinfiltratie of proefbehandeling. We spuiten lokale verdoving in rondom de C2-zenuwwortel. Het doel is de pijnklachten, gedurende een aantal uren, te laten verminderen. Op die manier trachten we te bevestigen dat uw pijnklachten (deels) afkomstig zijn van de C2-zenuwwortel. Het is dus belangrijk dat u, op moment van de proefinfiltratie, pijn hebt. Alleen dan kan u uw pijn vergelijken vóór en na de inspuiting met lokale verdoving. Het is dan ook aan te raden om geen pijnmedicatie te nemen op de dag van de behandeling.

Bij aankomst krijgt u een zetelbed toegewezen en mag u een operatiehemdje aantrekken. De verpleegkundige zal een infuus bij u inbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht. Er zal u gevraagd worden om op de rug te gaan liggen op de behandelingstafel. We letten erop dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed worden gecontroleerd. Met behulp van RX-stralen wordt de juiste plaats gezocht en met een stift gemarkeerd op de huid. De huid t.h.v. deze regio wordt ontsmet. De pijnarts plaats, met behulp van RX-stralen, een naald nauwkeurig tot tegen de zenuwwortel. Met de hulp van contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naald op de juiste positie staat. Staat de naald op de juiste plaats dan wordt de lokale verdoving toegediend.

Indien de proefinfiltratie een belangrijke pijnvermindering heeft gegeven, kom je in aanmerking voor een gepulseerde radiofrequente behandeling (PRF). Deze behandeling vindt steeds plaats op een andere dag en met een lichte sedatie (‘een roesje’). Bij een PRF-behandeling wordt de zenuw behandeld met een radiofrequente stroom die op lage temperatuur met kleine stootjes tegelijk wordt afgegeven. Deze stroom werkt in op de zenuw, waardoor deze van gedrag verandert. Dit resulteert in een langdurige vermindering van de pijngeleiding. Deze behandeling gebeurt op plusminus dezelfde wijze als de proefbehandeling. Er zal enkel een tussenstapje genomen worden. Er wordt ter bevestiging van een correcte plaatsing van de naald, een ‘teststroompje’ door de naald gestuurd. Hierdoor wordt er een tinteling ter hoogte van het achterhoofd opgewekt. De pijnarts zal u vragen hem te vertellen wanneer u dit begint te voelen. U moet niet wachten tot dit gevoel pijnlijk is. Op deze manier wordt de afstand tot de zenuwwortel bepaald. Staat de naald op de juiste plaats, dan wordt de zenuw behandeld met de gepulseerde radiofrequente stroom. Dit gebeurt na toediening van plaatselijke verdoving en onder een lichte sedatie.

De bloeddruk, de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed worden gedurende één uur na de behandeling regelmatig gecontroleerd. U krijgt een tasje koffie, thee of een glas water te drinken. Na een uurtje wordt het infuus verwijderd. Wanneer u zich goed voelt, mag u naar huis. Er kan een napijn en/of stijfheid ter hoogte van de nekspieren optreden. Dit kan enkele dagen aanhouden. U mag hiervoor de klassieke pijnstillers nemen (vb. NSAID of paracetamol). Pas na zes tot acht weken kan het resultaat van de behandeling beoordeeld worden. In principe komt u rond deze periode terug op raadpleging bij de pijnarts. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden.

Mogelijke bijwerkingen

Alhoewel de pijnarts de behandeling zeer zorgvuldig uitvoert, bestaat er bij elke behandeling een zeer geringe kans op complicaties. Zo kan er een bloeduitstorting (blauwe plek) ter hoogte van de prikplaats optreden. Heel zelden kan er een allergische reactie op contraststof of een duraal punctie optreden.