Sacro-iliacale gewrichtsbehandeling

Wat?

Het sacro-iliacaal (SI) gewricht is het gewricht tussen lage rug en bekken. Door een ongeval, bevalling of slijtage kunnen zich kleine veranderingen voordoen. Op deze manier kunnen zenuwen geïrriteerd raken en pijn veroorzaken.

Een (diagnostische ) SI-infiltratie is een inspuiting, onder röntgencontrole of onder echogeleiding, met een lokaal verdovingsmiddel en een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (cortisone). Het doel van de inspuiting is de ontsteking van de betrokken zenuw(en) te verminderen waardoor de pijn afneemt. Zo nodig kan deze inspuiting gevolgd worden door 2e of kan er na herevaluatie beslist worden over te stappen naar een radiofrequente stroombehandeling met het oog op een meer langdurig resultaat.

Indicatie

Heuppijn

Verloop

Voor de behandeling (bij het maken van de afspraak) moet je zeker vermelden:

  • Inname van bloedverdunners: in functie van het type dienen deze al dan niet gestaakt of vervangen te worden.
  • Eventuele zwangerschap of vermoeden ervan
  • Allergie

Op de dag van de behandeling

Je mag vooraf eten/drinken/jouw medicatie innemen (met uitzondering van bepaalde bloedverdunners).Je dient een begeleider/chauffeur te voorzien voor jouw vervoer naar huis na de behandeling. Breng steeds je verwijsbrief, relevante medische documenten/beeldvorming (RX, CT, MRI…) mee en een lijstje van jouw huidige medicatie.

Gezien het een daghospitalisatie betreft, dien je hiervoor je kaart of nodige papieren mee te brengen. Geïnformeerde toestemming: er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten en jouw akkoord met onze veiligheidsvoorwaarden (o.a. geen voertuig besturen na de behandeling).

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum op route 162. U zal vermoedelijk een tweetal uurtjes in het dagziekenhuis verblijven. Bij aankomst krijgt u een zetelbed toegewezen en mag u een operatiehemdje aantrekken. De verpleegkundige zal bij u een infuus aanbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht.

Er zal u gevraagd worden om op de buik te liggen op de behandelingstafel. Uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed worden gecontroleerd. Met behulp van röntgenstralen of onder echo-geleiding wordt de juiste plaats bepaald en met een stift gemarkeerd op de huid. Als de huid plaatselijk verdoofd is wordt bij een diagnostische SIG een dun naald je geplaatst in het SI-gewricht. Het inspuiten van de medicatie kan gepaard gaan met een zeker drukgevoel en uitstraling in jouw been.

Bij een radiofrequente behandeling zal de arts na de lokale verdoving 3 of 4 naalden plaatsen t.h.v het SI-gewricht. Na controle van correcte plaatsing van de naalden wordt per naald een radiofrequente stroom van 80°C toegediend telkens 1 minuut per naald.

Tgv de behandeling kan er tot een 2tal weken na de behandeling napijn optreden waarvoor je een pijnstiller kan nemen. Het uiteindelijk resultaat is te beoordelen 6 à 8weken na de behandeling.

Na de infiltratie blijf je nog 30 minuten bij ons ter observatie. Jouw bloeddruk, hartslag, pijn verband worden gecontroleerd.

Mogelijke bijwerkingen

Complicaties komen zelden voor. Er zijn echter aan elke procedure risico’s en neveneffecten verbonden:

  • Pijn op plaats van de inspuiting, als gevolg van het prikken zelf, verdwijnt na enkele dagen
  • Reactie op de corticoïden en/ of lokale verdoving: verhoging van bloedsuikerspiegel bij diabetici, hoofdpijn, zeer tijdelijke spierzwakte, daling van de bloeddruk, allergische symptomen
  • Een bloeding door het raken van een bloedvaatje, vormt geen probleem wanneer je geen bloedverdunners neemt of deze tijdig stopt
  • Een kleine kans op infectie of zenuwbeschadiging