Transforaminale lumbale epidurale infiltratie

Wat?

Een transforaminale epidurale infiltratie is een inspuiting, onder röntgencontrole, met een lokaal verdovingsmiddel en een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (cortisone) ter hoogte van de epidurale ruimte, vlakbij een ontstoken zenuw.

Indicatie

Deze behandeling wordt voorgeschreven bij uitstralende pijn in het been. De pijnklachten zijn een gevolg van ontsteking, irritatie en zwelling van één of meer zenuwen, ten gevolge van een vernauwing bij het uittreden uit de gaatjes (foramina) van de wervels. Het doel van de infiltratie is de ontsteking en zwelling van de betrokken zenuw te verminderen, waardoor de pijn afneemt.

Verloop

Voor de behandeling (bij het maken van de afspraak)

Je moet zeker vermelden:

  • Inname van bloedverdunners: in functie van het type dienen deze al dan niet gestaakt of vervangen te worden
  • Eventuele zwangerschap of vermoeden ervan
  • Allergie
Op de dag van de behandeling

Je mag vooraf eten/drinken/jouw medicatie innemen (met uitzondering van bepaalde bloedverdunners).Je dient een begeleider/chauffeur te voorzien voor jouw vervoer naar huis na de behandeling. Breng steeds je verwijsbrief, relevante medische documenten/beeldvorming (RX, CT , MRI…) mee en een lijstje van jouw huidige medicatie. Gezien het een daghospitalisatie betreft, dien je hiervoor je kaart of nodige papieren mee te brengen. Geïnformeerde toestemming: er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten en jouw akkoord met onze veiligheidsvoorwaarden (o.a. geen voertuig besturen na de behandeling).

U meldt zich aan bij het onthaal van het ziekenhuis. Vervolgens zal u worden doorverwezen naar het dagziekenhuis van het multidisciplinair pijncentrum op route 162. U zal vermoedelijk een tweetal uurtjes in het dagziekenhuis verblijven. Bij aankomst krijgt u een zetelbed toegewezen en mag u een operatiehemdje aantrekken. De verpleegkundige zal bij u een infuus aanbrengen. U wordt vervolgens naar de behandelruimte gebracht.

Er zal u gevraagd worden om op de buik te liggen op de behandelingstafel. Uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed worden gecontroleerd. Met behulp van rondgenstralen wordt de juiste plaats bepaald en met een stift gemarkeerd op de huid. Als de huid plaatselijk verdoofd is wordt de naald geplaatst tot tegen de zenuwwortel. Ter controle wordt er contrastmiddel ingespoten. Het is mogelijk dat de patiënt een zeker drukgevoel en uitstraling voelt in het been. Eens op de correcte plaats spuit de arts het mengsel van lokale verdoving en cortisone in.

Na de infiltratie blijf je nog 30 minuten bij ons ter observatie. Jouw bloeddruk, hartslag, pijn verband worden gecontroleerd. Mogelijks kan er een verdoving van jouw been optreden. Dit effect is niet verontrustend en zal enkele uren na de infiltratie verdwenen zijn. De dag van de behandeling is het aangeraden geen belastende inspanningen uit te voeren. De dag na de infiltratie mag je alle activiteiten aanvatten. Als na enkele uren de lokale verdoving is uitgewerkt, kan jouw pijn opnieuw toenemen. Je mag hiervoor gerust een pijnstiller nemen. Na ongeveer 4 dagen begint de medicatie (corticoïden) te werken, met een te beoordelen resultaat na 7 à 10 dagen.

Vaak worden transforaminale epidurale infiltraties in een serie van 2 of 3 gegeven, steeds met tussenpozen van 3 weken. Door een 2e of 3e infiltratie stabiliseert de reeds bereikte verbetering of neemt deze nog toe. Indien je na de behandeling geen pijn meer ervaart, dient er geen 2e of 3e epidurale infiltratie uitgevoerd te worden.

Mogelijke bijwerkingen

Complicaties komen zelden voor. Er zijn echter aan elke procedure risico’s en neveneffecten verbonden:

  • Pijn op plaats van de inspuiting, als gevolg van het prikken zelf, verdwijnt na enkele dagen
  • Reactie op de corticoïden en/ of lokale verdoving: verhoging van bloedsuikerspiegel bij diabetici, hoofdpijn, zeer tijdelijke spierzwakte, daling van de bloeddruk, allergische symptomen
  • Een bloeding door het raken van een bloedvaatje, vormt geen probleem wanneer je geen bloedverdunners neemt of deze tijdig stopt
  • Een zeer kleine kans op een bloeding t.h.v het ruggenmerg, infectie en zenuwbeschadiging
  • Hoofdpijn is normaal na het prikken. Contacteer echter jouw arts als deze aanhoudt. In zeldzame gevallen is hoofdpijn bij rechtkomen een gevolg van het doorprikken van het membraan dat het ruggenmerg omringt (lekkage van hersenvocht). Jouw arts zal in dat geval de passende maatregelen nemen.

Contacteer bij aanhoudend krachtsverlies, urineverlies en/of uitplasproblemen de dienst spoedgevallen.